Τα σημεία που πρέπει να εστιάσουν οι τράπεζες για την αποκατάσταση της παγκόσμιας χρηματοδότησης

Η Τράπεζα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αποκατάστασης της παγκόσμιας χρηματοδότησης, η οποία επλήγη από την πανδημία φέτος. 3 είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουν οι τράπεζες.

Οι τράπεζες θα γίνουν η πηγή κεφαλαίων που θα βοηθήσουν  τις επιχειρήσεις  να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να ξαναπάρουν μπρος μετά την κρίση, εκτός από τα κίνητρα που ούτως ή άλλως έχουν δοθεί ή σχεδιάζονται να δοθούν από πολλές κυβερνήσεις χωρών. Για το λόγο αυτό, ο Βασίλης Μηλιώνης σημείωσε ότι μια τράπεζα πρέπει να επικεντρωθεί στο σωστό σημείο, εννοώντας να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες που χρειάζονται ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση για να υποστηριχθεί η διαδικασία αποκατάστασης της παγκόσμιας χρηματοδότησης. Αυτός ο επενδυτής και χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμονας ανέφερε επίσης τρία βασικά πράγματα στα οποία είναι απαραίτητα να δοθεί προτεραιότητα.

Το πρώτο σημείο είναι η ψηφιοποίηση. Η τράπεζα πρέπει να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο, καθώς αυτός ο τομέας θα γίνει ο πυρήνας του κόσμου των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών στο μέλλον. Επιπλέον, η πανδημία αναγκάζει επίσης τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν αυτήν την πλατφόρμα πιο συχνά λόγω των περιορισμών στην κινητικότητά τους. Επομένως, η ψηφιοποίηση γίνεται επίσης ένας μεγάλος τομέας που θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές για να επενδύσουν τα χρήματά τους. Έτσι, θα βοηθήσει τις χώρες και τις εταιρείες να ορθοποδήσουν. Όλη αυτή η διαδικασία θα επηρεάσει φυσικά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση παγκοσμίως.

Το δεύτερο σημείο που ανέφερε επίσης ο Βασίλης Μηλιώνης είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Σήμερα, ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να διαθέτει ισχυρές και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Οι τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός προγράμματος που συνδέει όσους χρειάζονται ένα προϊόν με τον προμηθευτή που τους το παρέχει. Δεν βοηθά μόνο στην απλοποίηση της διαδικασίας έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης. Επιταχύνει επίσης τη διαδικασία αποκατάστασης, για την οποία ο εμπειρογνώμονας προβλέπει ότι μέσα σε δύο ή τρία χρόνια θα ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα στην οικονομία θα είναι ορατό.

Το τελευταίο μέρος είναι η ποιότητα του εργατικού δυναμικού. Η κρίση οδηγεί σε μια δύσκολη κατάσταση που ωθεί τον επιχειρηματικό κόσμο να προσαρμοστεί και να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα για να αξιοποιήσει τη νέα «κανονικότητα» που συμβαίνει και θα συμβεί στο μέλλον. Επομένως, οι υψηλής ποιότητας ανθρώπινοι πόροι θα διαδραματίσουν ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία αυτής της κατάστασης. Οι τράπεζες μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να παράσχουν ένα υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό, έχοντας προγράμματα που βοηθούν την εταιρεία στο να δημιουργήσει καλύτερα προγράμματα κατάρτισης και πρόσληψης εργαζομένων. Ο κ. Μηλιώνης είπε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για να κάνει τον κόσμο να τρέξει για μια ακόμη φορά προς μια καλύτερη κατεύθυνση, όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο στο μέλλον. Όλα αυτά είναι επίσης απαραίτητα για την αποκατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας μετά την κρίση.