Δείτε: Πώς θα σώσετε την πρώτη κατοικία – Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα (01/07/2019) η πλατφόρμα για 180.000 δανειολήπτες που έχουν «κόκκινα» δάνεια, με προσημείωση πρώτη κατοικία.

Στην πλατφόρμα αναμένεται να υποβληθούν μέχρι το τέλος του έτους αιτήματα από 130.000 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και άλλα 50.000 αιτήματα που αφορούν μικρά επιχειρηματικά και επαγγελματικά δάνεια με προσημείωση πρώτη κατοικία. Μάλιστα, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήματα επτά μέρες την εβδομάδα – ακόμα και τις αργίες – και αναμένεται από την πρώτη μέρα λειτουργίας να δεχθεί σημαντικό αριθμό αιτημάτων, κυρίως από δανειολήπτες σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή έχουν κοινοποιηθεί προγράμματα πλειστηριασμών.

Η πλατφόρμα θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες: εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία. Τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα «βλέπουν» ανά πάσα στιγμή το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ του δανειολήπτη.

Αυτόματα δε μέσω της πλατφόρμας θα «σκανάρεται» το πλήθος των δικαιολογητικών, προκειμένου να εγκριθούν τα αιτήματα των επιλέξιμων δανειοληπτών. Ειδικότερα, θα πραγματοποιείται η αναζήτηση , ο έλεγχος και η ταξινόμηση των φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3) της τελευταίας πενταετίας του ενδιαφερόμενου δανειολήπτη, καθώς και του/της συζύγου του. Επίσης, στην πλατφόρμα θα αναρτώνται τα δικαιολογητικά που αφορούν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, τις ΔΥΟ, όπως και το υπόλοιπο οφειλής του «κόκκινου» δανείου.

Το μόνο πιστοποιητικό που δε θα αναρτάται αυτοματοποιημένα είναι το πιστοποιητικό βαρών (εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης), διότι εκδίδεται χειρόγραφα από τα αρμόδια υποθηκοφυλάκεια.

Το ποσοστό

Ο ρόλος της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μέσω αυτής και με βάση τα κριτήρια του νόμου θα υπολογίζειται το ποσοστό επιδότησης που θα λαμβάνει από το κράτος ο επιλέξιμος δανειολήπτης. Το ποσοστό αυτό για τους οφειλέτες στεγαστικών δανείων διαμορφώνεται από το 20% έως το 50% ανάλογα πάντα με την οικογενειακή κατάσταση του και το εισόδημα του. Ενώ το αντίστοιχο για τα επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη σε πρώτη κατοικία είναι οριζόντιο 30% για όλους τους επιλέξιμους δανειολήπτες.

Τα κριτήρια για ένταξη στο νέο πλαίσιο προστασίας είναι:

  • Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, αν πρόκειται για «καθαρά» στεγαστικό δάνειο.
  • Αν το δάνειο είναι επαγγελματικό με υποθήκη την πρώτη κατοικία, τότε η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στα 175.000 ευρώ.
  • Το ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο νόμισμα (π.χ. σε ελβετικό φράγκο), τότε λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ξένου νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ώστε να καθοριστεί τι μέγιστο όριο των 130.000 ευρώ.
  • Τα εισοδήματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 36.000 ευρώ για πενταμελή οικογένεια.
  • Τι ανώτερο ύψος των καταθέσεων είναι 15.000 ευρώ (μαζί με μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, ράβδους χρυσούς, πολύτιμους λίθους).
  • Η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Οι προτεινόμενες από τις τράπεζες λύσεις προς τους επιλέξιμους δανειολήπτες περιλαμβάνουν: επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής μέχρι 25 έτη, με την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη δεν θα υπερβαίνει το 80ο έτος. Το επιτόκιο είναι Euribor τριμήνου συν περιθώριο 2%.

Η διάρκεια της επιδότησης

Η επιδότηση του Δημοσίου διαρκεί όσο και η ρύθμιση, ενώ κάθε χρόνο εξετάζονται αυτεπαγγέλτως οι προϋποθέσεις και το ποσό της επιδότησης. Η επιδότηση διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που επιβαρύνει τον ίδιο.

Στην περίπτωση τώρα που η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας δεν οδηγήσει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της «κόκκινης» οφειλής, τότε ο δανειολήπτης μπορεί να καταθέσει αίτημα αναδιάρθρωσης ενώπιον του αρμόδιου ειρηνοδικείου.